In opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid monitort de monitoringscommissie voor de Landelijke Eenheid (ook wel de commissie Schneiders) de voortgang van de transitie van de Landelijke Eenheid van de politie. Hierbij houdt de commissie specifiek aandacht voor de uitwerking van de transitie op – en betrokkenheid van – de werkvloer

Maak kennis met de commissie

De commissie Schneiders, v.l.n.r.:

  • Erwin Muller,
  • Yasemin Tümer,
  • Bernt Schneiders (voorzitter),
  • Carlijn van Helmond (secretaris),
  • Bob Steensma.