Per 1 november zal Inge Bryan terugtreden als commissielid van de monitoringscommissie voor de Landelijke Eenheid. Dit doet zij in goed overleg met de overige commissieleden.

Inge kiest ervoor om een stap terug te doen omdat zij zich niet meer voldoende herkent in de implementatie van het eerdere advies van de commissie, zoals de commissie dat nu vorm ziet krijgen in de Landelijke Eenheid. Inge focust hierbij met name op de verdere uitbouw van het data-gedreven werken, het advies om programmasturing en zijsturing te voorkomen, en de gekozen aanpak van de verandering van de topstructuur.

De overige commissieleden signaleren deze punten ook en zullen hierop ingaan in de eerstvolgende monitoringsrapportage die deze week naar de minister zal worden toegestuurd. Door Inge worden de signalen en ontwikkelingen echter anders gewogen. Het is daarmee haar persoonlijke keuze om een stap terug te doen.

Wij willen Inge hartelijk bedanken voor haar tomeloze inzet voor de commissie, en daarmee de ontwikkeling van de Landelijke Eenheid.