De zomerperiode is al lang uit zicht en ook de commissie Schneiders heeft niet stilgezeten. We hebben in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met medewerkers vanuit alle diensten, leden van enkele klankbordgroepen, de trekkers van alle transitielijnen en het transititeam. Ook hebben we werkbezoeken afgelegd aan DLIO en DSO en met sectorleidingen bijpraatmomenten gehad. Dit levert hele nuttige informatie op die de commissie gaat meenemen in de tweede monitoringsrapportage. Deze zal eind oktober opgeleverd worden aan de minister, en dan uiteraard ook gepubliceerd worden op deze website.

Wij willen via deze weg alle mensen bedanken die de commissie heeft gesproken. Jullie openheid en eerlijkheid, en wil om het beste van de twee nieuwe Landelijke Eenheden te maken, waardeert de commissie zeer.

Voor iedereen die nog niet met de commissie in gesprek is geweest, maar dit wel graag wil: laat het vooral weten aan onze secretaris. De commissie vervult haar rol in ieder geval nog tot 1 juli 2024, dus zal ook de komende maanden graag weer op bezoek – en in gesprek – gaan binnen de LE. De commissie is bereikbaar via c.vanhelmond@commissieschneiderspolitie.nl.