Op 14 juni is de eerste monitoringsrapportage van de commissie gestuurd naar de minister van JenV. De commissie bedankt iedereen die input heeft geleverd aan de commissie bij het opstellen van deze rapportage. Op 27 juni is de rapportage door de minister gedeeld met de Tweede Kamer als bijlage in de Kamerbrief over het ‘1e halfjaarbericht politie 2023’.

De Kamerbrief en onze rapportage is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/06/27/tk-eerste-halfjaarbericht-politie-2023.

Alles overziend schrijft de commissie in deze rapportage dat er zichtbaar hard gewerkt wordt aan de transitie. Dat is onder andere te merken aan de stap voor stap verbeterde communicatie. De commissie wil daarbij benadrukken dat de transitie een proces van lange adem is. Desalniettemin ziet de commissie dat het ingewikkeld is om de balans te houden tussen zorgvuldigheid en snelheid van de transitie. Dit gaat gepaard met aanzienlijke risico’s voor de voortgang van de transitie, zoals onduidelijkheid over de consequenties van de schouw en geen gestructureerde en geborgde medewerkersparticipatie. De genoemde risico’s in deze rapportage moeten volgens de commissie in de komende maanden aangepakt worden, omdat zij essentieel zijn voor de voortgang en het draagvlak voor de transitie. De commissie blijft de ontwikkelingen en deze risico’s volgen, en zal na de zomer een volgende monitoringsrapportage naar de minister toesturen.

Als er in de tussentijd nog ontwikkelingen of aandachtspunten met betrekking tot de transitie zijn waar jij met de commissie over in gesprek wilt, geef het dan aan via het e-mailadres van onze secretaris.

De commissie bedankt iedereen die input heeft geleverd aan de commissie voor deze rapportage. Voor nu wensen wij iedereen alvast een fijne zomer toe!