De monitoringscommissie voor de LE, ook wel de commissie Schneiders, volgt hoe de transitie van de LE verloopt. De commissie heeft de afgelopen tijd in verschillende diensten gesproken met medewerkers, (operationeel) leidinggevenden en andere betrokkenen. Deze gesprekken waren enorm van waarde en zijn meegenomen als input voor de eerste monitoringsrapportage die de commissie in juni uitstuurt naar de minister.

Voor de commissie is het heel nuttig om van zoveel mogelijk mensen te horen hoe zij de transitie ervaren, en we willen iedereen de kans geven hun ervaringen te delen. Op donderdag 15 juni stuurt de commissie daarom per e-mail een anonieme vragenlijst aan alle LE medewerkers. De vragenlijst is een initiatief van de commissie. De eenheidsleiding is niet betrokken bij het opstellen, verspreiden of ophalen van de (anonieme) resultaten.

We hopen dat zo veel mogelijk medewerkers de tijd neemt om deze korte vragenlijst in te vullen!

Met deze resultaten halen we vlak voor de zomer een breed beeld op van hoe de transitie leeft en wordt ervaren op de werkvloer. Het dient als aanvulling op alle activiteiten die de commissie uitvoert en ook in de zomer gaat voortzetten. Ieders inbreng is hierbij enorm waardevol. De resultaten zullen worden meegenomen in de tweede monitoringsrapportage van de commissie, die na de zomer zal worden opgesteld. Deze zal uiteraard ook op deze website gedeeld worden.

Wanneer er vragen zijn over de activiteiten van de commissie, of als je een keer bij het spreekuur van de commissie wilt komen, neem dan contact op met onze secretaris.

We danken iedereen die betrokken is bij de transitie en de commissie, en wensen iedereen alvast een fijne zomer toe!