Vervolgbijeenkomst transitie 30 juni: Voor de zomer heeft de commissie een extra voortgangsbijeenkomst met de eenheidsleiding/korpsleiding. Deze vindt waarschijnlijk plaats op 30 juni.