Spreekuren commissie op 23 juni: op 23 juni vinden de eerste spreekuren plaats, met medewerkers die zich bij de commissie gemeld hebben.