Op 15 juni levert de commissie haar eerste monitoringsrapportage op aan de minister van JenV