Eind augustus/begin september zal de commissie op verschillende plekken in de LE in gesprek gaan over de transitie. Om een zo breed en goed mogelijk beeld te krijgen van de stand van zaken rondom de transitie, heeft de commissie onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) om ook op verschillende plekken gesprekken te organiseren en input op te halen. Al deze input zal verwerkt worden in de tweede monitoringsrapportage van de commissie.