Op vrijdag 30 juni heeft de commissie het voorstel voor de nieuwe topstructuur ontvangen. In de dagen erna gaat de commissie met de OR LE, vakbonden en enkele diensthoofden in gesprek om te toetsen wat de mate van draagvlak en betrokkenheid is vanuit de werkvloer op dit advies.