In de periode april – juni heeft de commissie nog enkele gesprekken gevoerd met o.a. de politiebonden, de nieuwe OR-en LO en LX, en de politieleiding. Ook heeft de derde enquête plaatsgevonden. Uiterlijk medio juli 2024 zal de commissie haar laatste monitoringsrapportage delen. Hierna zijn de werkzaamheden van de commissie afgerond.