Zeswekelijkse bijeenkomst met eenheidsleiding/korpsleiding.