De commissie houdt graag nauw contact met de OR LE en de politiebonden. In maart (precieze datums zijn nader te bepalen) vindt er wederom overleg plaats over de stand van zaken rondom de transitie.