Op deze pagina deelt de commissie informatie over de momenten waarop de spreekuren en bijeenkomsten (met medewerkers) plaatsvinden. Ook delen we op welke momenten de commissie gaat adviseren aan de minister. We doen hierbij ons best om deze agenda up-to-date te houden, maar deze afspraken zijn in sommige gevallen nog onder voorbehoud en/of aan verandering onderhevig.

Nog plaats te vinden activiteiten

Geen resultaten gevonden.

Recent plaatsgevonden activiteiten

Gesprekken met o.a. de politiebonden, de nieuwe OR-en LO en LX, en de politieleiding

In de periode april – juni heeft de commissie nog enkele gesprekken gevoerd met o.a. de politiebonden, de nieuwe OR-en LO en LX, en de politieleiding. Ook heeft de derde enquête plaatsgevonden. Uiterlijk medio juli 2024 zal de commissie haar laatste monitoringsrapportage delen. Hierna zijn de werkzaamheden van de commissie afgerond.

Monitoringsrapportagemoment van commissie Schneiders aan de minister van Justitie en Veiligheid

Eind maart zal de commissie haar derde monitoringsrapportage opleveren.

Kennismaking met nieuwe Hoofden Operatiën van de LO en de LX.

Bijeenkomst met OR LE en politiebonden

De commissie houdt graag nauw contact met de OR LE en de politiebonden. In maart (precieze datums zijn nader te bepalen) vindt er wederom overleg plaats over de stand van zaken rondom de transitie.

Bijeenkomst transitie

Zeswekelijkse bijeenkomst met eenheidsleiding/korpsleiding.

Werkbezoek bij DLIO Analyse & Onderzoek

Werkbezoek bij DLI- TNI

Werkbezoek bij DLR - Finec3